Olenemata aastaajast katusetööd õnnestuvad MEIL alati!